^Povratak na vrh
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dječji vrtić „Marina“

Ante Rudana 47

21222 Marina

Tel ured: 021/889-000

Tel ravnateljica: 099/212-2207

Tel pedagog: 099/800-6300

E-mail: djeciji.vrtic.marina@st.t-com.hr

OIB: 65151460398

MB: 1382071

Žiro-račun: IBAN - HR0324070001100415917

Telefoni

  • DV „Bosiljak“ – Marina

         10 satni – 099/471-0458

          6 satni (jutarnji i poslijepodnevni)– 099/807-1855

  • DV „Cvrčak“ – Vrsine

          099/212-2209

  • DV „Bubamara“ – Gustirna

          099/212-2202

  • DV „Leptirić“ – Vinišće

          099/212-2208

  • DV „Pčelica“ – Blizna Donja

          099/202-4565

Fotografije

galerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerija
Srijeda, 21 Lipanj 2017 11:36

Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić Marina u 2017-2018. godinu

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

OPĆINA MARINA

DJEĆJI VRTIĆ MARINA

KLASA: UP/I 034-04/17-05/42

Urbroj:2184-03-01-001-17-1

Marina, 14.06.2017.

 

Na temelju čl. 1a, i čl. 20.   Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07 i 94/13.), .), čl. 40. st. 1., čl. 44. st. 1., čl. 96. st.1., čl. 97. st. 1. i  čl. 98 Zakona o općem upravnom postupku ( NN 47/09.), te članka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Marina od 29.01.2015..god. (KLASA: 601-02/15-06/4, UBROJ:2184-03-02-002-15-1)   ravnateljica Dječjeg vrtića MARINA  dana 14.06.2017.  donosi

 

 

R J E Š E N J E

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za odgojno obrazovnu  godinu 2017/2018.   

 

I.              POPIS UPISANE DJECE

DJECA UPISANA U REDOVITI 10-SATNI PROGRAM – ODJEL BOSILJAK MARINA

1.    K.M..           rođ.19.03.2014                                                          

2.    6V.L.          rođ. 14.02.2014                                                         

3.    J.R.            rođ. 30.09.2013.                                                  

DJECA UPISANA U REDOVITI 10/6 -SATNI PROGRAM – ODJEL BUBAMARA GUSTIRNA

1.    K.P.                rođ. 01.08.2011.                                                     

2.    M.R.               rođ. 20.04.2014.                                                     

3.    R.Š.              rođ. 15.07.2013.                                                

4.    M.Š.             rođ. 19.08.2014.                                               

5.    K.T               rođ. 27.02.2013.                                                

DJECA UPISANA U REDOVITI 6 –SATNI PROGRAM – PODRUČNI ODJEL CVRČAK VRSINE

1.    F.M..               rođ.31.03.2013.                                  

2.    A.R.                rođ.03.05.2013.                                                      

DJECA UPISANA U REDOVITI 6 –SATNI PROGRAM – PODRUČNI ODJEL LEPTIRIĆ VINIŠĆE

1.    P.J.                       rođ.16.01.2014.

2.    F.B..                      rođ 05.05.2012                                                       

DJECA UPISANA U REDOVITI 6 –SATNI PROGRAM – PODRUČNI ODJEL PČELICA BLIZNA DONJA

1.    M.U.                      rođ.21.11.2012.

2.    A.N.                      rođ 16.06.2013.                                                      

3.    J.B.                     rođ. 20.09.2014.

4.    I.U.                     rođ. 01.06.2012.

 

DJECA UPISANA U REDOVITI 6 –SATNI PROGRAM – ODJEL BOSILJAK MARINA OD 7,00 DO 13,00

5.    M.B.                      rođ.10.03.2014.

6.    J.Š.                       rođ.27.11.2011                                                       

7.    I.Ž.                      rođ. 16.07.2014.

8.    L.R.                    rođ. 16.08.2012.

 

DJECA UPISANA U REDOVITI 6 –SATNI PROGRAM – ODJEL BOSILJAK MARINA OD 13,30 DO 19,30

1.    N.J.                 rođ.05.01.2013.

2.    D.N.                rođ.15.01.2013.                                                      

3.    A.Č.              rođ. 16.07.2014.

4.    M.P.              rođ 03.07.2011. – integracija u program predškole

5.    F.D.               rođ.17.06.2011.- integracija u program predškole

 

II.            POPIS NEUPISANE DJECE KOJA NE NAVRŠAVAJU 3 GODINE

 

1.    I.S.               rođ. 13.09.2014.

2.    N.B.              rođ. 23.09.2014.

3.    M.U.             rođ. 04.10.2014

4.    M.I..                rođ. 28.11.2014.                                                    

5.    I.N.                 rođ. 24.12.2014

6.    S.N.              rođ. 08.01.2015                                                       

7.    I.N..                rođ. 22.02.2015.

 

III.            POPIS NEUPISANE DJECE KOJA NEMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE MARINA.

                                        

8.    M.D              rođ  19.01.2013. – prebivalište izvan Općime Marina

9.    G.Č.             rođ.  04.08.2012. – prebivalište izvan Općine Marina

 

Djeca navedena u točki I. ovog Rješenja u Dječji vrtić MARINA upisuju se  danom 01.09.2017. godine, osim djece koja se integriraju u program predškole od 01.10.2017.

Podnositelji zahtjeva čiji su zahtjevi usvojeni obvezni su sa Dječjim vrtićem MARINA sklopiti Ugovor o ostvarivanju redovnog programa predškolskog odgoja djeteta najkasnije do 01. rujna 2017. godine.

Obrazloženje

Dječji vrtić MARINA je dana 08.05.2017..god. objavio Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2017./2018. Odgojno obrazovnu godinu. Zahtjevi za upis primali su se u periodu od 08.05.2017. do 18.05.2017..  U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 34 zahtjeva za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića MARINA.

Nakon provedenog upisnog postupka utvrđeno je sljedeće:

1.    da podnositelji zahtjeva i sva  djeca navedena u toč. I. izrijeke ovog rješenja imaju prebivalište u općini Marina, na području za koje je mjesno nadležan Dječji vrtić MARINA,

2.    da sva djeca navedena u toč.I izreke ovog rješenja su u rujnu 2017. godine su dobi od 3 godine do navršene 6 godine života,

3.    da djeca navedena u toč. I. izreke ovog rješenja ostvaruju pravo upisa bez potreabe bodovanja jer su sva prijavljena djeca primljena, osim u slučaju kao u točki 4. I 5.

4.    da djeca navedena u točki II. Nisu primljena jer nemaju tri godine.

5.    da djeca navedena u toč. III. izreke ovog rješenja nemaju uvjete za upis u programe budući da podnositelji zahtjeva nemaju prebivalište na području općine Marina

RAVNATELJICA:

NORA ĐOKIĆ

______________

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana objave rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića MARINA, pismeno ili usmeno na zapisnik.

 

Pročitano 769 puta Poslijednja izmjena dana Srijeda, 21 Lipanj 2017 11:42

Napiši komentar

Molim upišite sva obavezna polja označena zvjezdicom (*).
Dozvoljena je uporaba HTML koda

Naši ciljevi

U odnosu na dijete

Sigurnost svakog djeteta, razvoj samopouzdane, samostalne, emocionalno senzibilne, odgovorne, kreativne i prije svega sretne i zadovoljne osobe

U odnosu na roditelje

Afirmacija i osnaživanje obitelji u području afirmativne roditeljske uloge te usklađenog partnerskog djelovanja vrtić – obitelj, zadovoljan roditelj

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Copyright © 2015. Dječji vrtić Marina