^Povratak na vrh
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dječji vrtić „Marina“

Ante Rudana 47

21222 Marina

Tel ured: 021/889-000

Tel ravnateljica: 099/212-2207

Tel pedagog: 099/800-6300

Tel tajnica: 097/7112795

E-mail: djeciji.vrtic.marina@st.t-com.hr

OIB: 65151460398

MB: 1382071

Žiro-račun: IBAN - HR0324070001100415917

Telefoni

  • DV „Bosiljak“ – Marina

         10 satni – 099/471-0458

          6 satni (jutarnji i poslijepodnevni)– 099/807-1855

  • DV „Cvrčak“ – Vrsine

          099/212-2209

  • DV „Bubamara“ – Gustirna

          099/212-2202

  • DV „Leptirić“ – Vinišće

          099/212-2208

  • DV „Pčelica“ – Blizna Donja

          099/202-4565

Fotografije

galerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerija
Galerija slika
Super User

Super User

Na 19. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. svibnja 2020. godine donesena je Odluka o upisu djece u 2020./2021. odgojno obrazovnu godinu uz prethodnu suglasnost Osnivača, Općine Marina. Odluka se objavljuje ranije kako bi mogli prikupiti potrebnu dokumentaciju i dostaviti je sa Zahtjevom za upis u razdoblju od 15. 06. 2020. do 19. 06. 2020. 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

odluka o upisu djece u 2020./2021. odgojno obrazovnu godinu

zahtjev za upis

upitnik o zdravstvenom stanju djeteta

 

Za djecu upisanu prethodne godine potrebno je dostaviti Izjavu o nastavku korištenja usluga uz traženu dokumentaciju (Potvrde o podmirenju duga Općina Marina i Marinski komunalac i kopije osobnih iskaznica) do 30.06. 2020. Do 01. 09.2020 potrebno je podmiriti i obveze prema vrtiću. Liječnički pregled nije potrebno ponovno raditi.

DOKUMENT ZA PREUZIMANJE:

izjava o nastavku koristenja usluga vrtica

 

Dječji vrtić MARINA

MARINA

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 034-04/20-05/3

UR. BROJ: 2184-03-02-002-20-4

Marina, 26. 05. 2020.

Na temelju čl. 18. st.2. Statuta Dječjeg vrtića Marina, čl. 35. Stavka 1. Alineja 4, u vezi s čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno  vijeće Dječjeg vrtića Marina  na 19. sjednici održanoj 26. 05. 2020. donosi:

 

ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MARINA

U 2020./2021.ODGOJNO OBRAZOVNU GODINU

1.

Ovom odlukom  utvrđuje se način i organizacija upisa za 2020./2021. godinu, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić MARINA.

2.

Upis za 2020/2021. godinu ostvarivati će se:

                                              Od 15. 06. 2020 do 19. 06. 2020.

                     radnim danom od 8,00 do 12,00 i poslijepodne od 16,00 do 18,00 sati

                                                             

Postupak upisa provodi Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće.

 

3.

U Dječjem vrtiću MARINA upisuju se djeca od navršene treće godine dana života do polaska u osnovnu školu, s prebivalištem na području OPĆINE MARINA i to u redovne programe na upražnjena mjesta.

 

R.b.

 

NAZIV

 

MJESTO

TRAJANJE PROGRAMA

BR0J DJECE IZ 2019-2020.

BROJ UPRAŽNJENIH MJESTA ZA

2020/2021.

 

UKUPNO

1.

ODJEL „BOSILJAK“ – REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM S INTEGRIRANIM KATOLIČKIM VJERSKIM PROGRAMOM

MARINA

7,00 - 13,00

12

8

20

2

ODJEL „BOSILJAK“ – REDOVITI POLUDNEVNI  PROGRAM poslijepodne

MARINA

13,00 - 19,00

 

10

10

20

3

ODJEL „BOSILJAK“ – REDOVITI CJELODNEVNI  PROGRAM

MARINA

6,00 -17,00

14

6

20

4

PODRUČNI ODJEL „BUBAMARA“ -  REDOVITI POLUDNEVNI/CJELODNEVNI PROGRAM

GUSTIRNA

 

 

07,00 - 13,00

6,00 – 17,00

18

2

20

5

PODRUČNI ODJEL „LEPTIRIĆ“ – REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM

VINIŠĆE

7,00 - 13,00

9

6

15

6

PODRUČNI ODJEL „CVRČAK“ – REDOVITI POLUDNEVNI/CJELODNEVNI PROGRAM

VRSINE

7,00 – 13,00

6,00 -17,00

12

8

20

7.

PODRUČNI ODJEL „PČELICA“ –   POLUDNEVNI REDOVITI PROGRAM

BLIZNA DONJA

7,00 – 13,00

7

13

20

 

UKUPNO

 

 

82

53

135

4.

Dječji vrtić upisuje djecu u cjelodnevne programe vrtića, te poludnevne programe vrtića u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnim pedagoškim standardom za predškolski odgoj i naobrazbu  i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Marina.                                                     5.

Program se  ostvaruje u  SEDAM skupina čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom. Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja.                                                                        6.

Prednost pri upisu ostvaruje se u skladu s Pravilniku o upisu.

Prednost pri upisu ostvaruju:

r.b.

KATEGORIJA

Potrebna dokumentacija kao dokaz

BROJ BODOVA

1.

DJECA RODITELJA ŽRTAVA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

-        INVALIDNOST PREKO 50 %

-        INVALIDNOST DO 50 %

Rješenje o stupnju invalidnosti mjerodavne institucije

 

 

100

80

2.

DJECA IZ OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE

Rodni list svakog djeteta

70

3.

DJECA ZAPOSLENIH RODITELJA

-        DIJETE JEDNOG ZAPOSLENOG RODITELJA

-        DIJETE IZ OBITELJI OBA ZAPOSLENA RODITELJA I SAMOHRANOG ZAPOSLENOG RODITELJA RODITELJA

-        DIJETE JEDNOG ZAPOSLENOG RODITELJA AKO JE DRUGI REDOVITI STUDENT

-        DIJETE IZ OBITELJI OBA REDOVITA STUDENTA

Potvrda o radnom statusu roditelja – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti, preslika ugovora o radu za pomorce, potvrda o redovnom statusu studenta, preslika rješenja o priznatom rodiljnom ili roditeljskom dopustu

 

30

60

 

50

 

40

4

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela

8

5

DJECA SAMOHRANIH RODITELJA I DJECA UZETA NA UZDRŽAVANJE

Dokaz o razvodu braka, smrtni list preminulog roditelja, dokaz iz rodnog lista da je otac nepoznat, preslika rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na uzdržavanje i sudska rješenja

20

6.

DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK I OSTALIH SOCIJALNIH UVJETA

-        DJECA ČIJI RODITELJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK

-        DJECA IZ OBITELJI S TEŽIM SLUČAJEVIMA SOCIJALNE PATOLOGIJE ILI S TEŽIM SOCIJALNIM ILI ZDRAVSTVENIM UVJETIMA

-        DJECA ČIJI SU RODITELJI PODSTANARI

Preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak

 

 

5

 

10

 

 

5

 

7.

Prednost pri upisu djece u redovne programe vrtića imaju djeca s prebivalištem u OPĆINI MARINA. Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području OPĆINE MARINA sudjeluju u dijelu ekonomske cijene sukladno odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića MARINA. Roditelji koji nemaju prebivalište na području općine Marina plaćaju punu ekonomsku cijenu ili razliku sudjelovanja podmiruje općina u kojoj imaju prebivalište.                                                                                                            8.

Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelji dobivaju u vrtiću ili web stranici vrtića. Uz obrasce (Zahtjev o upisu i Upitnik o zdravstvenom stanju djeteta), roditelji prilažu

OSNOVNE DOKUMENTE:

- rodni list djeteta

- domovnicu djeteta

-  potvrdu o mjestu prebivališta oba roditelja i djeteta ili presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

- potvrdu o nepostojanju duga prema osnivaču vrtića – Općini Marina i komunalnog poduzeća

- liječničku potvrdu da nema prepreka boravku djeteta u vrtiću s navodom o procijepljenosti

- ostale potvrde radi prioriteta pri upisu (elektronički ispis radnog staža (HZMO), rješenje o invalidnosti, rodni list sve djece ako se radi o više djece u obitelji, kategorizacija – potvrda o teškoći djeteta, potvrda o redovitom studiranju, rješenje o dječjem doplatku i sl.)

 

Dokumentacija se prilaže elektroničkim putem na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">tajnica.dvmarina@gmail.com  ilili poštom te osobno u Odjel Bosiljak u Marini. ili iznimno osobno u Odjel Bosiljak u Marini.

Članak 9.

Povjerenstvo za upis dužno je završiti postupak, te oglasiti rezultate upisa na oglasnim pločama svih svojih objekata i na web stranici dječjeg vrtića u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za upis.

Članak 10.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste podnijeti prvostupanjsku žalbu ravnateljici vrtića preko Povjerenstva za upis. O drugostupanjskoj žalbi odlučuje Upravno vijeće.

Članak 11.

Po završetku žalbenog postupka, Povjerenstvo  potvrđuje konačnu listu rezultata upisa i objavljuje je na svim objektima i web stranici vrtića.

Za djecu koja ne mogu biti primljena, a ispunjavaju uvjete, određuje se lista čekanja.

Članak 12.

Ravnateljica je dužna nakon utvrđenih rezultata upisa dostaviti osnivaču podatke o broju zaprimljenih zahtjeva, o broju prihvaćenih zahtjeva, o odbijenim zahtjevima s obrazloženjem, te o raspoloživim kapacitetima nakon utvrđenih rezultata upisa.

Članak 13.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem ugovora od 01. 09. 2020. do 15. 09. 2020. godine.

 

 

Upravno vijeće

Utorak, 26 Svibanj 2020 12:45

Obavijest

 

Poštovani roditelji,

 

dužni smo Vas upoznati s uputama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od i Ministarstva znanosti i obrazovanja od 21.svibnja 2020. Na navedenim linkovima možete saznati sve potrebne informacije u vezi epidemioloških preporuka i postupanja:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/Predskolski//Preporuke%20za%20rad%20s%20djecom%20rane%20i%20predskolske%20dobi%20u%20djecjim%20vrticima.pdf

 

 Poštovani roditelji!

 

HZZJ objavio je 20.5.2020. nove upute za rad vrtića.

Svi odjeli Dječjeg vrtića MARINA POČINJU S RADOM 01.06.2020. u skladu s odlukom Osnivača.

Rad u predškolskim ustanovama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima,  uz poštovanje uputa, smatra se sigurnim za djecu i zaposlenike te se omogućuje uključivanje sve djece u vrtiće. Sve mjere su ostale i dalje na snazi osim broja djece u skupini.

Roditelji i nadalje trebaju ostaviti dijete kući ako ima povišenu temperaturu, kašlje, ima poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa ili ako imaju saznanja da su dijete ili članovi oboljeli od COVID 19 ili su u samoizolaciji.

 Roditelj više ne potpisuje izjavu i uključuje dijete u skupinu kada želi, ali se mora prethodno javiti da će dijete boraviti u vrtiću radi organizacije rada, nabavke hrane i pripreme hrane, dostave kruha i sl.

Djecu treba pripremiti na promjenu ritma dana, promjene u funkcioniranju skupina, novom načinu ulaska u vrtić i skupinu, te na neka druga pravila. Iako će neke stvari biti iste, morat će se suočiti s nekim promjenama i naučiti nova pravila ponašanja.

Sve informacije koje djetetu morate reći recite mirno i napomenite da će ga u vrtiću dočekati s veseljem i radošću te da je ovo prilika da sretne prijatelje.

Objasnite djetetu da će pri ulasku u vrtić primopredaja biti  u prostoru ispred vrtića, na unaprijed dogovoreni način. Upoznajte dijete da nećete ući s njim u garderobu. Isto je i kod odlaska.

Roditelj ne može na vratima očekivati veću komunikaciju ali može zatražiti razgovor telefonom.

Iako će soba biti s manje materijala i igračaka kako bi se vršila dezinfekcija, odgojitelji znaju kako izvršiti nadomjestak igrama.

Plan je da djeca što više vremena provode na zraku – ispred vrtića (protokoli zaštite od sunca). Nije preporučljivo druženje s drugim skupinama,  posjeti kazališta i odlazak na izlete.

U prostoru se ne preporučuje baviti tjelesnim aktivnostima.

Djeca će biti upućena na pojačane mjere higijene u skladu s uputama na što će ih upućivati odgojitelji.

Svaka promjena može biti uznemirujuća za mlađu djecu ili onu koja su osjetljivija na promjene i trebat će vremena i strpljenja da se djeca naviknu na promijenjene okolnosti.

Nekoj djeci će uz sve promjene i mjere, ovo biti novi period adaptacije, prilagodbe, koja bi i u najidealnijim uvjetima nakon duljeg izostanka došla do izražaja.

I za kraj, naglašavamo kako samo kroz uzajamnu podršku te zajedničkim usklađenim djelovanjem djelatnika vrtića i vas roditelja, možemo osigurati da djeca što bezbolnije prihvate nove okolnosti rada vrtića te zajedno sačuvamo zdravlje svih na.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se obratite.

Do skorog viđenja i s nadom da ćemo i dalje biti odgovorni

 

Ravnateljica

 

Ponedjeljak, 11 Svibanj 2020 10:11

...

 

 DJEČJI VRTIĆ MARINA

MARINA

 

Marina, 11. svibnja 2020. godine

 

O B A V I J E S T

 

           Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) kojim su vrtiću dodijeljene javne ovlasti, vrtić je obvezan provesti postupak ispisa djeteta iz vrtića. Postupak ispisa temelji se na zahtjevu za ispis djeteta iz vrtića kojeg ispunjava roditelj, a rješenje o ispisu djeteta iz vrtića donosi ravnatelj vrtića.

 

            Ukoliko neki roditelj želi ispisati dijete iz vrtića, zahtjev za ispis može poslati putem e- maila na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- Zahtjev za ispis treba sadržavati:

- Ime i prezime roditelja

- Adresa prebivališta

- Ime i prezime djeteta

- Datum djetetovog rođenja

- Naziv Područnog odjela u kojem je dijete pohađalo redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja

- Datum prestanka dolaska u vrtić

- Razlog ispisa

 

            Ako roditelj nema e-mail adresu može nas kontaktirati na broj 097/711-2795 te će dobiti daljnje upute.

 

             Roditelji čija će djeca nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića MARINA u sljedećoj odgojno -obrazovnoj godini na vrijeme će dobiti potrebne informacije. O daljnjem radu vrtića i ljetnom dežurstvu također će na vrijeme biti obaviješteni.

 

 

 

Ravnateljica

 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020.pdf

Upisi u Dječji vrtić MARINA se temeljem Pravilnika o upisu odvijaju  u mjesecu svibnju tekuće godine. Ove godine iznimno, zbog cjelokupne situacije izazvane pandemijom COVID 19, obustavljen je rad vrtića, stale su sve aktivnosti direktnog socijalnog kontakta.

Stoga se privremeno odgađaju upisi u vrtić u 2020/2021. godinu.

 

Upisi će se vršiti kada se za to steknu uvjeti,  o čemu će roditelji/ skrbnici biti pravovremeno obaviješteni.

 

Odluka – natječaj za upis će biti objavljeni na web stranici vrtića kao i obrasci potrebni za upis.

 

Nadamo se normalizaciji uvjeta, provedbi upisa u lipnju i da ćemo novu odgojno obrazovnu godinu započeti u boljem ozračju, a sve u suradnji sa Stožerom Civilne zaštite.

 

Utorak, 21 Travanj 2020 10:52

NEKO NOVO VRIJEME

Pandemija koronavirusa je sa sobom donijela brigu, neizvjesnost i značajne promjene u vašoj svakodnevnici. Usprkos tome, neke od promjena se mogu i pozitivno odraziti na vašu djecu i obitelj. Uslijed otkazivanja putovanja, poslova, događaja i obveza otvara se vrijeme koje možemo posvetiti jedni drugima i provesti više vremena zajedno. Pozivamo vas da iskoristite navedeno vrijeme s vašom djecom kako biste se još više zbližili i upoznali.

Prošetajte prirodom, učite s djecom  znakove proljeća, izvadite društvene igre, pročitajte zajedno slikovnicu ili knjigu, poigrajte se papirom i bojama, Njih je trebalo nabaviti kao i velike količine hrane i ostalih stvari koje su se nabavljale u velikim količinama...

---

Na internetu su dostupne mnoge ideje za zajedničke kreativne i istraživačke aktivnosti za koje sada, možda napokon imate vremena. Iako vas potičemo da što više smanjite boravak pred ekranima, predškolci bi s vama mogli popratiti tv nastavu za prvi razred, mnogi sadržaji će im biti primjereni i zanimljivi. To je "Škola od kuće". 

 

Vrtić je zamišljen kao mjesto druženja, stvaranja socijalnih vještina u prvom redu, mjesto gdje će dijete postati samostalnije, naučiti riješiti konflikt, naučiti podijeliti radost i sreću. To nije mjesto poučavanja već igre, a kroz igru uči. Uči i bira prema svojim potrebama, sklonostima, osjećajima, mogućnostima. To je mjesto i razdoblje djeteta u kojem uči ne za školu, nego za život.

Vrtić od kuće je simboličan naziv. Odgojitelji, stručni suradnici i dalje ostaju u kontaktu s djecom i roditeljima jer imaju potrebu nastaviti gdje su stali. Imaju potrebu i moralnu obvezu biti potpora roditeljima. Podijeliti s njima brige i boli, sretne i vesele trenutke i osnaživati ih u svojoj roditeljskoj ulozi, uputiti na mjesto i vrijeme gdje će dobiti edukativne sadržaje, naročito u ovom kriznom trenutku. Nije važno je li jutro, večer, noć, nedjelja, blagdan, oni su uvijek dostupni i spremni dati savjet, ispričati priču za dobro jutro ili laku noć. Dati informaciju o terminima kazališnih predstava, edukacijskih sadržaja koje smo u drugim uvjetima gledali uživo.

Formirane Whats App grupe ili drugi elektronički kontakt za svaku skupinu pojedinačno su zatvorene za pristup svima osim  roditeljima djece određene skupine. Komunikacija se temelji na planiranim sadržajima i aktivnostima za ovo razdoblje te na psihofizičkom razvoju djeteta. Putem grupa roditeljima su dostupne upute kako kod djece razviti kreativnost, maštu, kako kroz zabavne igre provoditi tjelovježbu, nude im se klipići samih vježbi, igara, kvizova znanja, logopedske vježbe. S obzirom na podneblje nismo vezani za gradski stan pa se i na vanjskom prostoru dijete može baviti raznim aktivnostima. Svakom odgojitelju kreativnost i entuzijazam, volju daju i povratne informacije, brojni kontakti i spoznaja da se njihov trud ipak isplati.

 

***

A što psiholozi kažu?

Ne izbjegavajte priču s djetetom o trenutnoj situaciji iako ne razumiju u potpunosti što se događa oko njih. Djeca neovisno o dobi, osjećaju promjenu u svakodnevnoj rutini i osjećaju brigu odraslih osoba. Ovisno o njihovoj dobi možete im ukratko objasniti da jedno kratko vrijeme moramo smanjiti kontakte s drugim osobama i ostati kod kuće kako bi jednom sve bilo dobro. Osjećaj straha i bespomoćnosti se smanjuje ako postoji nešto što možemo učiniti kako bi se zaštitili. Poučavajte djecu kako prati ruke, ne dirati usta i oči. Na taj način i oni dobivaju osjećaj kontrole nad situacijom i osjećat će se sigurnije i bolje. Ne skrivajte svoju zabrinutost, ali riječima, tonom glasa i izrazom lica prenosite mirnoću i optimizam. Ne skrivati informacije, ali ih s njima ni opterećivati jer su zbunjujuće i njima opterečujuće i preteške. Slijedite jedno načelo – ako je dijete dovoljno veliko za pitanje – dovoljno je veliko i za odgovor.

 

***

Dok s nestrpljenjem iščekujemo povratak u naš prijašnji život, u vrtić prepun djece, želimo vam sve najbolje dok se ponovno ne vidimo.

Utorak, 21 Travanj 2020 10:48

***

PočetakPrethodno12345678910SlijedećeKraj
Stranica 1 od 15

Naši ciljevi

U odnosu na dijete

Sigurnost svakog djeteta, razvoj samopouzdane, samostalne, emocionalno senzibilne, odgovorne, kreativne i prije svega sretne i zadovoljne osobe

U odnosu na roditelje

Afirmacija i osnaživanje obitelji u području afirmativne roditeljske uloge te usklađenog partnerskog djelovanja vrtić – obitelj, zadovoljan roditelj

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Copyright © 2015. Dječji vrtić Marina