Skip to main content
Dječji vrtić MARINA  •  Pozorac 4, Pozorac  •  21222 Marina  •  021 282 525  •  kontakt@djecji-vrtic-marina.hr

COVID-19 protokoli postupanja od 01.09.2020.

Dosljednost postupanja prema djetetu u vrtiću i obiteljskom okruženju jedini je način da uspijemo u namjeri da sačuvamo djecu i sebe.

Protokol postupanja potpuno je usklađen s uputama HZJZ u kojima se osigurava smještaj djece rane i predškolske dobi.

TEMELJNE ODREDBE

U ustanovu se ne dovodi dijete ako:

 • ima simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)
 • ima izrečenu mjeru samoizolacije
 • imaju saznanje da je zaraženo s COVID-19

Rad ustanove organizira se na način da se omogući fizički razmak roditelja, zaposlenih i djece najmanje 1,5 – 2 m.

PRIMOPREDAJA DJECE I KOMUNIKACIJA

 1. Dijete ne smije dovoditi osoba koja ima već spomenute simptome, mjeru samoizolacije ili je zaražena s COVID-19.
 2. Roditelj predaje dijete odgojitelju na ulazu u vrtić. Nije dozvoljeno zadržavanje i grupiranje. Komunikacija se može vršiti telefonom. U pratnji djeteta dolazi samo jedna osoba.
 3. U vrtić može ući roditelj radi prilagodbe na novu sredinu na početku uključivanja djeteta u ustanovu i to po posebnom rasporedu, te roditelj djeteta s teškoćama. Zadržavanje roditelja je najduže 15 minuta. Ovisno o ponašanju djeteta odgojitelj će dati preporuku o duljini boravka djeteta. Tijekom adaptacije, a najdulje dva tjedna, dijete koje tek kreće u vrtić, može boraviti najdulje do kraja ručka, a najdulje dva tjedna.
 4. Roditelj je dužan prije dolaska izmjeriti djetetu temperaturu te vrijednosti unosi u bilježnicu. U slučaju povišene temperature ne smije dovoditi dijete u ustanovu, već se javlja ravnatelju i svom pedijatru.
 5. Pri ulasku u vrtić roditelj kojemu je dozvoljen ulazak u vrtić, treba dezinficirati ruke dezinficijensom koji se nalazi na ulazu, imati masku i nazuvke za obuću. Dijete prolazi kroz dezbarijeru, ne dezinficira ruke i nema obvezu nošenja maske. Odmah po dolasku u vrtić djeca peru ruke sapunom i vodom.
 6. Prilikom prehrane dijete se ne poslužuje samo već mu se servira hrana u prostoriji u kojoj boravi uvijek na istom mjestu.
 7. Kod sumnje na promjenu zdravstvenog stanja tijekom boravka u vrtiću (kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) djetetu će se izmjeriti temperatura ( veća od 37,2) i pozvati roditelji koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete, odvesti ga pedijatru koji odlučuje o daljnjim postupcima. O tome je roditelj dužan izvijestiti ustanovu. Ukoliko se utvrdi da je dijete pozitivno na COVID 19 za cijelu skupinu djece i bliske kontakte izriče se mjera samoizolacije, vrtić se dezinficira i nakon izolacije djeca mogu ponovno doći.
 8. U sobu u kojoj borave djeca dozvoljava se ulaz za što manje osoba. Čišćenje i dezinfekcija se vrši svakog dana prije i nakon dolaska djece.
 9. Dijete treba imati rezervnu presvlaku i papučice. Miješanje i posuđivanje osobnih svari nije dozvoljeno.
 10. Korištenje toaleta vrši se kontrolirano.
 11. Svakodnevno dostupna voda uzima se kontrolirano.
 12. Jedna skupina je jedan „mjehurić“ i skupine se ne miješaju ni u kakvim aktivnostima i projektima
 13. Posjeti kazališta, izleti i druženja su zabranjeni.
 14. Djecu treba poticati na sportske i glazbene aktivnosti ali u kontroliranim uvjetima prema epidemiološkim mjerama.
 15. Što više vremena treba provoditi na otvorenom.
 16. Sastanci, radionice, predavanja nisu dozvoljeni. Svaka informacija koju roditelj treba izmijeniti s odgojiteljem pri dolasku i odlasku djeteta ili pri boravku, može se obaviti telefonom, e-mailom ili porukom na poslovni mobitel odgojitelja, odjela u kojem dijete boravi.
 17. Ukoliko dijete ne dođe u vrtić iz nekih drugih razloga, a ne radi bolesti, roditelj se dužan javiti vrtiću.. Ako je odgojitelj u tom trenutku zauzet djecom, javit će se u što kraćem roku.

Isto tako, u svakom trenutku dostupni su kontakti ravnateljice, pedagoginje i tajnice.